Historie oddílu

Historie klubu

Fotbalové prvopočátky

První dochovaný záznam o fotbalu v Kunicích pochází z roku 1901 z utkání se soupeřem z Říčan. Byla to jedna z podobných sportovních událostí, jakých se tenkrát po českém venkově konala celá řada. Průkopníkům fotbalu však ještě řadu let chyběla organizační základna, jakou například  pro tělovýchovu již  utvořila Česká obec sokolská. Teprve v roce 1922 byla u nás ustavena Československá asociace fotbalová, sdružující fotbalové kroužky a kluby do 13 žup. Nejdůležitější místo mezi nimi zaujímala Středočeská fotbalová župa. Popularita české kopané se šířila po celé naší vlasti a i v Kunicích a jeho blízkém okolí si chlapci a mladí muži zamilovali ten "kulatý nesmysl" a proháněli ho všude, kde to jen bylo možné. Tehdy to byl většinou jen míč hadrový, protože ten opravdový, kožený I představoval pro tyto nadšence hotové jmění.

 

Zrod organizovaného fotbalu v Kunicích se datuje rokem 1934, kdy zde byl skupinou fotbalových nadšenců založen sportovní klub SK Kunice. V krátkém období po druhé světové válce se „nařízením shora“ stal tento klub jedním z oddílů obnoveného Sokola, jehož nástupcem a pokračovatelem je současná Tělovýchovná jednota Kunice a její fotbalový klub FK Kunice.

 

Jak to většinou bývá, začátky nebyly lehké. Organizační základna sice byla vytvořena, aktivních fotbalových nadšenců i jejich místních příznivců zde bylo také dosti, ale nebylo kde hrát, chybělo hřiště odpovídajících parametrů. A tak první oficiální utkání nově založeného klubu SK Kunice se uskutečnilo až 13. září 1935 na hřišti ve Strančicích s místním SK, ale zato hned jako mistrovský zápas III. třídy Říčanské oblasti. A pak to šlo dále v pravidelném rytmu nedělních utkání. Kunice hrály svou mistrovskou soutěž jen v tomto prvním roce své existence, v dalších letech se uvádějí jen utkání přátelská, kterým soudcovali vždy vlastní nebo soupeřovi rozhodčí. Lze z toho vyčíst, že registrace klubu nebyla v dalších letech obnovena – zřejmě pro nedostatek finančních prostředků. Inu, návštěvy při hostování na cizích hřištích byly malé a příjem ze vstupného nepatrný, takže na registrační poplatky a honoráře delegovaným rozhodčím asi nebylo. Vždyf i dresy si museli hráči hradit ze svého. Chyběla zatím vlastní sportovní základna – vlastní hřiště, kde by domácí fandové a fanynky mohli morálně podpořit hru svého mužstva.

 

Mít vlastní hřiště, to je jako mít vlastní dům

Domácí publikum a vlastní hřiště bývá v komentářích ke sportovnímu klání uváděno jako významný faktor, ovlivňující příznivé výsledky. Kunicím však vlastní hřiště často chybělo a mohou se tím vysvětlit i mnohé neúspěchy z prvních let.

 • 1934 - 1936: Hraje se na hřištích soupeřů nebo na hřišti spřáteleného klubu SK Strančice.
 • 1936 - 1947: Konečně, alespoň na čas, máme vlastní hřiště v Kunicích na pronajatém louce "U Králů". Tento "plac" byl slavnostně otevřen 5. července 1936 za účasti starosty obce p. Bartáka, předsedy fotbalové župy p. Fanty a předsedy našeho klubu p. Prokeše. Pronášely se slavnostní projevy, hrály se hymny a poprvé si zde oficiálně zahrál i náš dorost.
 • 1947 - 1960: V roce 1947 vypověděl majitel pozemku naši smlouvu o pronájmu hřiště a SK Kunice hostují dlouhých 13 let opět na hřišti spřáteleného klubu a svého tradičního sportovního rivala SK Strančice.
 • 1955 ~ důležitý mezník v historii budování vlastní základny: Od obce byl získán pozemek v úžlabí mezi dvěma stráněmi ve východní části obce, příznačně nazvaném "Ve Žlábkách" pod Hůrou, v místě bažin, rybníčků a potůčků, kde se svépomocí začíná budovat definitivní vlastní hřiště. Pozemek byl částí majetku šlechtického rodu Berchtoldů. Po druhé světové válce byl jim spolu s ostatními nemovitostmi v Kunicích  vyvlastněn a předán do užívání armádě, která měla v místním „Zámečku“ jednu ze svých cvičných základen. Pozemek užívalo JZD Dolní Lomnice jako krmivovou základnu pro kravín a i když  jeho převod od armády na obec Kunice pro budoucí fotbalové hřiště byl bezúplatný, musila si ho obec vykoupit dodávkou 2.400 kg sena ve prospěch JZD.
 • 1960 - 1967: V tomto mezidobí se hraje "Za Fouskem" na pronajaté louce v prostoru dnešního seníku. Mezitím se pokračuje na úpravách pozemku "Ve Žlábkách"
 • 1968 - 1979: Konečně máme opravdu "vlastní hřiště“, i když na podmáčeném pozemku, který se po dešti stává pro hru nezpůsobilý. V období 1973 - 75 jsou svépomocí v "akci Z" postaveny u hřiště šatny za významného finančního přispění obce, kraje i fotbalového ústředí.
 • 1979 - 1986: Hostuje se opět na hřištích ve Strančicích..p Velkých Popovicích, "Ve Žlábkách“: probíhá mezitím rozsáhlá a náročná rekonstrukce hřiště, meliorace a územní úpravy. Hráči, členové a příznivci klubu zde bezplatně odpracovali tisícovky brigádnických hodin. Jim všem patří za tuto obětavou práci velký dík! .
 • 13.července 1986: S velkou slávou za účasti představitelů obce a Fotbalového svazu a v přítomnosti televizních kamer se otevírá rekonstruované travnaté hřiště "Ve Žlábkách". Základ dnešního sportovního areálu v kouzelném přírodním prostředí, který nám mohou závidět kluby daleko vyšších tříd.
 • 1999: Dále pokračuje výstavba sportovního areálu, který byl zahrnut do územního plánu rozvoje obce a oblasti. Bylo dobudováno druhé travnaté fotbalové hřiště a provedeny terénní úpravy pro výstavbu tří víceúčelových kurtů pro tenis, volejbal, nohejbal i florbal. Pro nedostatek finančních prostředků byla zatím další výstavba pozastavena, oddíl zájemců o tenis byl však již ustaven a shromažďuje finanční prostředky. Do našeho areálu a na naše kvalitní hřiště zajíždějí přední ligové kluby k přípravě před svými důležitými utkáními.
 • 2002: Na vyvýšené východní hranici hlavního hřiště postavil generální sponzor našeho klubu „ Společenství H+H“ v rekordně krátké době v průběhu letní přestávky novou klubovnu a propůjčil ji klubu k bezplatnému užívání. Plány dalšího rozvoje klubu i jeho sportovního areálu však tímto ještě neskončily.

Kunický fotbal v průběhu let

1) Vznik klubu

Rokem 1934, kdy byl náš klub založen, však ještě nezačíná jeho účast v oficielních mistrovských soutěžích Fotbalové asociace. Jedním z důvodů pro absenci byl nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na cestovné a odměny pro svazové rozhodčí. Proto byla několik let činnost našeho fotbalového klubu pouze na úrovni přátelských zápasů. V podobné situaci bylo i mnoho okolních týmů, se kterými jsme pravidelně hrávali za soudcování laiků z našich či soupeřových řad. V tomto počínání je jasně patrné ryzí nadšení pro tento sport.

Postupem doby se týmu Kunic podařilo začlenit mezi mužstva, hrajících v organizovaných soutěžích. Jeho tehdejší úspěchy nám bohužel nejsou známy, není už pamětníků a několik sešitů pečlivě vedené kroniky klubu z tohoto období se nenávratně ztratilo. V archivu však máme několik fotografií, na nichž poznáváme dnes už zemřelé hráče našeho klubu, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj fotbalu v naší obci.

Další nucenou přestávkou v činnosti klubu byla léta protektorátu. V této' době bylo narušeno mnoho aktivit, sportovních nevyjímaje. Avšak i v této těžké době bylo sehráno několik přátelských utkání a tím se i oživilo vlastenecké cítění a sportovní duch v hráčích a ve všech příznivcích.

2) Éra poválečná

V 50. a 60. letech hrají Kunice převážně IV. třídu okresní soutěže Praha-východ. Z již zmiňovaného důvodu, kterým je neexistence domácího hřiště, hrají Kunice své zápasy převážně na hřištích soupeře či v pronajatém areálu sousedních Strančic. Na dobových fotografiích jsou obvyklé sestavy z těchto let.

Z tohoto období se sluší zmínit o jednom našem výjimečném sportovci. Tonda Zima, jak mu všichni říkali, byl talent na všechny sporty, především na fotbal a hokej - talent, jenž se rodí jednou za sto let. "Obounohý" fotbalista s vytříbenou technikou a přesnou střelbou. Škoda jen, že se musel věnovat především hospodářství a tak jeho talent skončil pouze v Kunicích, přestože o jeho služby měli zájem věhlasné kluby té doby.

3) Výkonnostní vzestup od 70. let

Náš první velký úspěch zaznamenalo mužstvo žáků v sezóně 1970/71 kdy se stalo přeborníkem okresu Praha-východ. Následně se pak zúčastnilo kvalifikace pro účast na mistrovství ČSR žákovských družstev,  bylo však vyřazeno družstvem Dukly Praha, které se nakonec v republikovém mistrovství umístilo na 2. místě.

Tento náš nadějný ročník zaznamenal úspěchy i v kategorii dorostenecké, kde se hned v první sezóně opět probojoval do kvalifikace o přeborníka okresu. Tito fotbalisté, po přechodu do seniorské kategorie, spolu s dalšími hráči drželi výkonnost Kunického fotbalu na stále vysoké úrovni.

V sezóně 1975/76 postoupil náš tým historicky poprvé do okresního přeboru. Sokol Kunice se tak stal tradiční součástí okresního přeboru.

Avšak jeho účinkování v přátelských zápasech i tuto pomyslnou hranici okresu překročilo. Přátelské zápasy s ligovými hokejisty SONP Kladna, či družební zájezdy na Moravu (Kobylí), se staly neodmyslitelnou součástí našich sportovních aktivit, stejně tak i zimní turnaje v Praze na Solidaritě. V roce 1975 se odehrálo naše první mezinárodní utkání s TSV Brück, účastníkem 3. ligy tehdejšího NDR, kteréskončilo čestnou remizou 1:1.

I v těchto letech jsme pravidelně obsazovali do mládežnických kategorií naše žactvo a dorostence, v seniorské kategorii také rezervní tým.

4) Historie celkem nedávná

Po podzimní části roku 1980 byl tým Kunic s pouhou jednou výhrou smířen se sestupem do II !.třídy. Mužstvo opustilo několik opor i tréninková morálka, což bylo patrné na předváděné hře. V zimě přišel nový trenér a s ním i lepší výkony, které ale na záchranu již nestačily. Mužstvo se však sehrálo a připravilo se na pokus o navrácení do přeboru. To se nakonec podařilo, hlavně díky výborné podzimní části bez prohry.

Další sezóna mělá jediné pozitivum, což byla 13.března 1983 kolaudace našeho hlavního hřiště, tehdy ještě škvárového. Herně jsme nepřesvědčili a následoval opět sestup (bohužel ne poslední) do IIl.třídy. Paradoxně na tuto soutěž se mužstvo připravovalo lépe a vždy se mu po roce podařil postup zpět do, okresního přeboru.

5) Pokoření hranice okresu

Koncem 90-tých let, po dobrých umístěních v konečných tabulkách okresního přeboru Prahy¬východ, má první mužstvo ambice na postup do krajské soutěže - 1.b třídy Středočeského kraje. Ambice jsou potvrzovány dobrými výsledky na zimních turnajích /Kyje, Střešovice/. Po zdařilé sezóně 1998/99 překračuje FK Kunice další významný milník své existence, vyhrává okresní přebor, což v sezoně 1999/2000 znamenalo postup do 1.B třídy. Postup však znamenal i nové soupeře v dosud pro nás fotbalově neznámých regionů Středočeského kraje. Premiérovou sezonu 2000/2001 jsme odehráli v Příbramské skupině a skončili jsme na lichotivé 6. pozici. Následující sezonu 2001/2002 jsme soutěžili v oddělení Benešovsko (11. místo), v sezoně 2002/2003, v níž jsme byli zařazeni do skupiny Praha východ a západ, jsme skončili na 9. místě. V následující sezoně 2003/2004 jsme si pak v oddělení kutnohorském vybojovali 6. místo.

Velké zviditelnění našeho útulného sportovního areálu přineslo od sezóny 2001/02 pravidelné soustředění Českého reprezentačního mužstva před důležitými zápasy kvalifikace. Věhlas krásného hřiště se donesl i k pražským ligovým klubům /Slavia, Bohemians/, které zde trénovaly před svými ligovými resp. pohárovými zápasy.

 

Sezona 2004/2005:   Ještě před zahájením soutěžních utkání jsme v létě 2004 oslavili 70. výročí trvání organizovaného fotzbalu v Kunicích bohatým dvoudenním programem, v němž se v jeho sportovní části představila četnému publiku téměř všechna naše fotbalová mužstva i  naše "ženstvo".  K tomuto výročí jsme vydali i výpravnou upomínkovou brožurku, v níž jsme slovy i obrazem dokumentovali bohatou historii našeho klubu.

Sezona 2005/2006 byla počátkem velkého kvalitativmího vzestupu našeho pilotního A-mužstva. Po šestiletém působení v 1.B třídě Středočeského kraje,  po dlouhé šňůře vítězných utkání
postoupilo naše mužstvo do 1.A třídy s cílem bojovat o další postup, což se nakonecpodařilo. Stali jsme se vítězi této třídy a s náskokem šestnácti bodů jsme postoupili do krajského přeboru.

Sezona 2007/2008:  Áčko bylo po obě části této sezony lídrem krajského přeboru, v němž jsme hrálijen jednu sezonu, protože jsme ze druhého místa v konečné tabulce postoupili hned do Divize. Závěr této sezony byl v historii klubu vůbec nejúspěšnější: všechna naše čtyři mužstva, hrající v soutěžích ČMFS, postoupila o třídu výše: Áčko do Divize, Béčko do okresního přeboru, dorost do krajského přeboru a žáci do okresního přeboru.Přitom i naše Stará garda vyhrála tradiční Memoriál Františka Haase, ovšem v našem tradičním turnaji "Kunický stařec" obsadila nečekaně druhé místo, když v předchozích patnácti ročnících patříval pohár za vítězství většinou vždy nám.

Oporou našeho prvního mužstva byli zejména útočník František Koubek, který vůbec nejlepším střelcem přeboru Středočeského kraje, a náš brankář Radek Chadima, zase obdržel nejmenší počet branek. Ze své sítě lovil míč pouze čtrnáctkrát.

A nelze opomenout, že v této sezoně byl náš areál v Kunicích obohacen o další, již třetí hřiště, tentokrát s povrchem z umělé trávy 3. generaxce a večerním osvětlením. Slavnost otevření hřiště se uskutečnila na jaře 2008, startovní pásku přestřihl legendární Antonín Panenka  spolu se starostou Kunic Ing. Jiřím Šímou za asistence prezidenta našeho klubu  Vladimíra Haška, který se na realizaci stavby hřiště spolu se svým bratrem Josefem Haškem organizačně i finančně významně podílel. Hřiště je věnováno převážně mládeži klubu, pro ostatní mužstva slouží pro trénink a příprabvu za nepříznivého počasí.

Sezona 2008/2009: Ještě před zahájením mistrvských utkání jsme sehráli své historicky první utkání v Českém poháru, v němž jsme se utkali s účastníkem 3.ligy, mužstvem Písku. V normálním čase skončilo utkání nerozhodně 1 : 1, ale pak jsme na penalty prohráli. Pohostinství našeho vlídného fotbalového areálu využilo v létě reprezentační mužstvo Saudské Arábie a sehráli jsme jedno utkání i s mužstvem Iránu, jemuž naše Béčko podlehlo 7:2. Firma Adidas natočila u nás svůj reklamní videoklib, v němž účinkoval reprezentační brankář našeho týmu Petr Čech spolu s našimi dorostenci. A v září pak hostil náš areál opět naše národní mužstvo před  kvalifikačním utkáním s reprezentanty Severního Irska.

Vstup našeho 1. mužstva do divizní soutěže neodpovídal našim předsevzetím, že budeme zde hrát důstojnou roli, alespoň ve středu tabulky. Výsledky podzimní části sezony byla nepříznivé: se 16 body a negativním skore 24 : 25 jsme skončili v poločase sezony až na 13. místě tabulky. .Ukázalo se, že naše mužstvo nebylo na tak náročnou soutěž náležitě, zejména fyzicky náležitě připraveno, neboť po dobře rozehrané první půli jsme body ztráceli až v závěru zápasu. Tato skutečnost si vyžadovalo rázné řešení: byl ustaven nový realizační tým a do jeho čela se postavil Zdeněk Hašek, Zdeněk Hašek, trenér se zkušenostmi z třetí ligy. Důraz byl položen na výrazně zvýšenou herní a zejména fyzickou přípravu mužstva - a výsledek se v průběhu jarní části opravdu dostavil. Sezonu 2008/2009 jsme ukončili na sedmém místě tabulky při aktivním skore 54:38

Jarní vzestup našeho Áčka v první sezoně jeho účasti v Divizi C byl inspirací i pro naše další mužstva. Béčko, doplněné několika vyspělými dorostenci, ukončilo tuto sezonu na druhém místě tabulky okresního přeboru, dorost, i když oslabený přestupem několika svých opor do Béčka, si přesto vybojoval místo ve středu tabulky 1.A třídy, zatímco naši žáci svou soutěž vyhráli a postoupili do 1.A třídy Středočeského kraje. Od sezony 2009/2010 startují v 1 A třídě krajského přeboru dvě družstva  žáků, mladší a starší.

Sezona 2009/2010: Ještě před zahájením sezony jsme opět vstoupili do Českého poháru. V úvodní utkání jsme porazili s výsledkem 3 : 1  mužstvo Zenitu Čáslav , které si právě vybohjovalo účast v 1. lize, i když pak z finančních důvodů své místo přenechalo jinému klubu.  Ve druhém utkání Poháru už naše síly nestačily na  FK Náchod-Deštné, s nímž jsme nešťastně prohráli 3 : 1, i když první poločas probíhal zcela v naší režii.

Pohostinsví našeho areálu využilo naše opět reprezentační mužstvo před  kvalifikačním utkáním na fotbalové mistrovství světe 2010 s reprezentací Slovenska.. Svých hostitelských povinností jsme se zhostili na výbornou jsme se zhiostili na jedničku a jistě to nebylo naší vinou, že naši reprezentanti uhráli pak  jen hubenou remízu 1 : 1.

V této sezoně hrálo naše A mužstvo v divizní skupině A, čímž se náš akční radius změnil a zamířil zejména na jih. Podzimní část jsme uzavřeli na druhém místě tabulky, což je jistě úspěch, jemuž však neodpovídá skore poločasu sezony. První branku  jsme dostali až  v 10. kole a za celou podzimní část jsme inkasovali jen 5x, což je výbornou vizitkou našeho brankáře Radka Chadimy a obranných řad. Naproti tomu však náš útočný potenciál vymizel, neboť jsme  vstřelili pouze 12 branek, nejméně ze všech. Přesto jsme skončili na lichotivém druhém místě se ztrátoun 9 bodů na vedoucí Příbram B

Jarní část soutěže zaznamenala  šňůru vítzězných utkání, ve kterých jsme postupně smazali své bodové manko na Příbram a po vítězství v poměru 3:0 nad tímto tahounem jarní části jsme se ujali vedení v tabulce. První místo v Divizi A jsme nakonec uhájili,  což nám přineslo postup do České fotbalové ligy a otevřelo dveře mezi českou fotbalovou elitu.

Fotbalová sezona 2009/2010 však přinesla úspěchy i našim dalším oddílům. Našemu Béčku unikl postup nešťasnou remizou v předposledním kole, skončilo na hřejivém druhém místěokresního přeboru a chce se v další sezoně probojovat do 1.B třídy, kde už mají své místo všechna naše mládežická družstva, starší a mladší dorost i starší a mladší žáci. Dobře si vedou i ti nejmladší, družstvo přípravky a minikopané, ti ovšem už nemají kam postoupit, protože hrají v  nejvyšší třídě své kategorie.

Už třetím rokem se náš klub zúčastňuje druhé prestižní soutěže ČMFS, Českého poháru. Právě teď jede naše mužstvo do Dvora Králové nad Labem. Výraznou motivací pro mužstvo je, že v případě vítězství  by ve 2. kole by přivedlo na naše hřiště v Kunicích extraligové mužstvo pražské Slávie. Bude to těžký zápas, ale naše mužstvo je na něj dobře připraveno.  

Náš klub už od sezony 2008/09 uskutečňuje zajímavý a v našem fotbalovém dvorečku ojedinělý experiment: poskytuje dětem z  mateřské školy při sousedním "Sportcentrem" své hřiště s umělou trávou, kde tito nejmladší si osvojují hrou s míčem ty základní prvky fotbalového umění. Možná, že z některých vyrostou i opravdoví fotbalisté.

A i když náš fotbalový stánek v kunických Žlábkách, Fotbalová  „Aréna H+H“ patří mezi ty hezké fotbalové areály ve Středočeském kraji a možná i  v daleko širším okruhu, vždy je co zlepšovat. Náš fotbalový areál byl obohacen o novou budovu šaten, kde nalezlo svůj stálý asyl mužstvo B i družstva dorostu, žáků, přípravky i minifotbalu. Nové šatny pomohou vyřešit i problém šatnování většího počtu oddílů při pořádání turnajů, kterých se na hřištích areálu v každém roce uskuteční několik. Pro zvýšení komfortu diváků byla dobudována i přírodní tribuna na východní straně hlavního hřiště, čímž se zde  výrazně zvýšil  počet sedadel. Šatny i přírodní tribunu postavil hlavní sponzor klubu "Společenství H+H" a propůjčil je klubu k bezplatnému užívání. Obě tyto stavby jsou velmi citlivě zakomponovány do přírodního prostředí a\areálu, z něhořž se stává krásný fotbalový stánek, jakých u nás naleznete jen málo. 

Lidé okolo FK

Za vším, o čem jsme Vám vyprávěli v předcházejících kapitolách, je třeba vidět lidi, zapálené láskou ke krásné hře jménem fotbal a zaujaté přízní ke svému klubu, jemuž věnují svůj zájem a svůj čas. Je namístě představit Vám blíže náš fotbalový klub a seznámit Vás s lidmi kteří jeho činnost v uplynulých letech řídili a dnes řídí i s naší členskou a sportovní základnou:
Název a adresa naší organizace zní:
Tělovýchovná jednota Kunice, fotbalový klub
Kunice - Vidovice  136
251 63  Strančice

Není skutečně možno uvést jména všech obětavých činovníků, kteří fotbalový život v Kunicích v uplynulých létech organizovali a řídili, uveďme zde alespoň některé z těch, kteří působili ve výboru našeho klubu:
Prokeš Jaroslav
Souček Antonín st.
Zdvihal Jan st.
Pokorný
Ota Konopáč
Jindřich st.
Jásek Jan
Arnošt František
Prokš Erich
Dolejš Vladimír st.
Konopáč Jindřich ml.
Hašek Vladimír

V roce 1991 se valná hromada členů fotbalového klubu usnesla na založení občanského sdružení Tělovýchovná jednota Kunice - fotbalový klub FK Kunice, který se stal pokračovatelem a právním nástupcem Tělovýchovné jednoty Sokol. Náš fotbalový klub  má v současné době 390  členů, z toho velká část  aktivně provozuje sportovní činnost v oddílech kopané, nohejbalu, odbíjené, tenisu a hokeje, ale i ZTV a aerobiku. Když nahlédnete do "Síně slávy" v naší klubovně, naleznete zde velkou řadu pohárů, diplomů, klubových vlajek a jiných cenných trofejí z mistrovských i přátelských utkání, turnajů a pohárových soutěží všech věkových kategorií, které dokládají úspěchy našeho klubu za uplynulá léta K nim právě přibyl krásný putovní pohár za vítězství v prestižním Vyšehradském zímním turnaji.. Ale místa pro trofeje a skalpy našich soupeřů je v naší klubovně stále ještě dostatek.

Aktivity naší tělovýchovné jednoty však značně ovlivňují naše omezené ekonomické podmínky.

Jsme nezisková organizace a naše vlastní finanční zdroje ze vstupného na zápasy na vlastním hřišti a z příležitostného pronájmu našeho sportovního a tělovýchovného areálu jsou malé a náš další rozvoj velmi omezující. Významnou pomocí je nám každoroční finanční příspěvek fotbalového svazu na činnost naší dorostenecké a žákovské základny. Přivítali bychom však pomoc dalších sponzorů, jejichž přízeň se nám až na čestné výjimky vyhýbá. Protislužbou a přínosem by jim mohla být jejich propagace nejen v prostoru našeho areálu, ale i mezi našimi sportovními přáteli.

Rozsah našich sportovních i společenských aktivit si vyžádal změnu v řízení klubu. Od počátku roku 2010 řídí klub šestičlenný Výkonný výbor, v Rozšířeném výboru jsou zastoupeny všechny oddíly svými vedoucími, trénery i jejich asistenti. 

 

A co ještě říci na závěr?

Tělovýchovná jednota FK Kunice svými aktivitami za celou dobu své dlouholeté existence se stala pevnou a neodmyslitelnou součástí sportovního dění a kulturního života, a to nejen ve své obci. Do dalších let jí i obci Kunicím, která je jejím domovem, přejme mnoho dalších úspěchů! Takže zbývá nám spolu s vámi ještě zvolat přání do dalších let:

 

                             SPORTU ZDAR A FOTBALU V KUNICíCH ZVLÁŠŤ I

Perličky z kronik

V některých našich kronikách nalézáme však velmi pečlivě a barvitě psané záznamy, jimiž kronikář posuzuje výkony soupeřících mužstev i sudích. Zde jsou některé perličky z těchto záznamů:

 

 • Rozhodčí byl od Všestar koupený, ale spletl si dresy a nadržoval nám. (Všestary - Kunice 1 : 3)
 • Nikdo nepodal svůj průměrný výkon, všichni byli lazaři a Pokorný hrál na hřišti divadlo. (Kralovice - Kunice 5: 3)
 • Domingos si hodil stolku a byla z toho desítka a gól. (Kunice - Sparta Háje 2: 5)
 • Zápas byl velmi líbivý, i když jsme prohráli, protože Adámek měl okénko. (Dobřejovice - Kunice 4: 11)
 • Barták odejel na motorce čtvrt hodiny před koncem utkání s předsedou výboru Bezchlebou na krmení a tak jsme dohrávali o devíti hráčích a prohráli. (Pitkovice - Kunice 5: 3)
 • S Průhonicemi jsme prohráli 0:2 a při konfrontaci jsme marně hledali černocha na kterého bychom to hodili.
 • V útoku bylo pět nemohoucích lenochů a z nich byl ještě nejpohyblivější Bican Bezchleba (Kunice - Hrusice O: 4)
 • Do zápasu jsme nastoupili nekompletní. Ponurý dojem ze zápasu zpestřoval Pepa Pála ze statku (Valoušek), který velmi ochotně se nabídnul, že bude dělat desátého hráče (jedenáctého jsme neměli). Po zatlučení hřebíků v kopačkách a po vyproštění ze svých dlouhých spodků (30o tepla!) se oblékl do našeho dresu a nastoupil. Měl potíže s trenýrkami, jelikož byly "ošemetně" roztržené. On však toho nedbal a statečně hájil naše barvy. Všechna čest a sláva jemu! Jinak na tento zápas radši zapomenout. (Hornoměcholupský SK - Kunice 3: 1)
 • Chyběli nám 2 hráči. Tu se stala nevídaná věc. V rohu klubovny někdo zařval: "Dejte sem trenýrky, už se na to nemohu dívat" a když jsme se obrátili, kdo to asi bude, byl už Valoušek (Pála ze statku) dávno v košili a dlouhýc~ spodkách a zrakem pátral po trenýrkách. Všíchni jsme vypukli v bouřlivý smích a s obdivem pokukovali po staročechovi. (Senohraby -'Kunice 4: 9)
 • Po zápase ve Všestarech k nám přijela z Prahy Čechie VIII. Cestovní náhrada byla pro nás těžko únosná (700 Kč). Návštěva byla mizerná a tak jsme vybrali pouze 350 Kč a ostatní jsme museli sami doplatit. (Potvrzuje se, že každá láska vyžaduje oběti. Kunice - Čechie VIII 2: 5)
 • V prvním poločase nám soudcova I sekretář domácích Vohradník, který nás svým výkonem poškodil a otrávil. Ve druhém poločase nám to pískal zase náš člen Hrdina, který byl věrnou kopií Vohradníka, ale který zase nadržoval nám. Co nám to bylo platné, když jsme zase prohráli. (Popovice - Kunice 4:0)
 • Pokutový kop střílel IIMacínek" a jeho rána byla tak slabá, že skončila ještě před brankou, kam si brankář musel pro míč vyběhnout. (Kunice - Mnichovice 2: 8)
 • Třebaže jsme měli velkou převahu, museli jsme přeci prohrát, neboť soudci bylo sprostě nadáváno z řad strančického obecenstva. Strančice daly jeden gól z ofside a jeden byl zahrán již ze zámezí, což soudce snad neviděl nebo se bál vidět pro fanatismus obecenstva. (Strančice - Kunice 3 : 2)
 • Do Újezda jsme tentokrát jeli přepychově nákladním autem p.Mrzílka (700 Kč). Bohužel, ani tentokráte jsme nedovedli vyhrát. (SK Újezd - Kunice 4: 1)

Nábor hráčů do TJ Kunice

Noviny Kunický fotbal

 

Staňte se fanouškem